Mga Tuntunin ng Serbisyo

Mga Tuntunin ng Serbisyo

Mga Tuntunin at Kundisyon

Ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ("Kasunduan") ay namamahala sa paggamit ng aming website at mga serbisyo ("Mga Serbisyo") na ibinigay ng [Pangalan ng Kumpanya] ("kami" o "kami"). Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit sa aming Mga Serbisyo, sumasang-ayon kang sumailalim sa Kasunduang ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa anumang bahagi ng Kasunduang ito, mangyaring ihinto ang paggamit sa aming Mga Serbisyo.

  1. Pagtanggap sa Mga Tuntunin

Sa pamamagitan ng paggamit sa aming Mga Serbisyo, pinatutunayan mo na ikaw ay hindi bababa sa 18 taong gulang at may legal na kapasidad na pumasok sa Kasunduang ito. Sumasang-ayon ka rin na sumunod sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon.

  1. Intelektwal na Ari-arian

Ang lahat ng nilalaman, logo, trademark, at materyales sa aming website ay pag-aari ng [Pangalan ng Kumpanya] o ng kani-kanilang mga may-ari at protektado ng mga batas sa copyright. Hindi mo maaaring i-publish muli, kopyahin, o ipamahagi ang anumang materyal nang wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot.

  1. Paggamit ng Mga Serbisyo

Maaari mong gamitin ang aming Mga Serbisyo para lamang sa iyong personal, hindi pangkomersyal na paggamit. Sumasang-ayon ka na huwag gamitin ang aming Mga Serbisyo sa paraang lumalabag sa anumang batas, lumalabag sa mga karapatan ng iba, o nakakasagabal sa paggana ng aming Mga Serbisyo. Ikaw ang tanging responsable para sa anumang nilalaman na iyong isinumite o nai-post sa aming website.

  1. Pagkapribado

Pinamamahalaan ng aming Patakaran sa Privacy ang pagkolekta, paggamit, at pagsisiwalat ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng aming Mga Serbisyo. Sa paggamit ng aming Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka sa aming Patakaran sa Privacy.

  1. Mga Link ng Third-Party

Ang aming website ay maaaring maglaman ng mga link sa mga third-party na website o serbisyo na hindi namin pagmamay-ari o kontrolado. Wala kaming kontrol at walang pananagutan para sa nilalaman, mga patakaran sa privacy, o mga kasanayan ng anumang mga website o serbisyo ng third-party. Ina-access mo ang mga link na ito sa iyong sariling peligro.

  1. Disclaimer ng Warranty

Ibinibigay namin ang aming Mga Serbisyo sa "as is" at "as available" na batayan, nang walang anumang warranty o representasyon ng anumang uri. Hindi namin ginagarantiya ang katumpakan, pagkakumpleto, o pagiging maaasahan ng anumang impormasyong ibinigay sa pamamagitan ng aming Mga Serbisyo. Ginagamit mo ang aming Mga Serbisyo sa iyong sariling peligro.

  1. Limitasyon ng Pananagutan

Sa anumang pagkakataon ay hindi kami mananagot para sa anumang hindi direkta, nagkataon, kinahinatnan, espesyal, o mga pinsalang parusa na nagmumula sa o may kaugnayan sa iyong paggamit ng aming Mga Serbisyo. Ang aming kabuuang pananagutan para sa anumang paghahabol na magmumula sa Kasunduang ito ay hindi lalampas sa halagang binayaran mo para sa paggamit ng aming Mga Serbisyo.

  1. Indemnification

Sumasang-ayon ka na magbayad ng danyos at panatilihin kaming hindi nakakapinsala mula sa anumang mga paghahabol, pagkalugi, pinsala, pananagutan, at gastos, kabilang ang mga bayarin sa abogado, na nagmumula sa iyong paggamit ng aming Mga Serbisyo o paglabag sa Kasunduang ito.

  1. Pagbabago ng Mga Tuntunin

Inilalaan namin ang karapatang baguhin ang Kasunduang ito anumang oras. Ang anumang mga pagbabago sa Kasunduang ito ay magkakabisa kaagad sa pag-post sa aming website. Ang iyong patuloy na paggamit ng aming Mga Serbisyo pagkatapos ng mga pagbabago ay bumubuo ng pagtanggap sa binagong Kasunduan.

  1. Namamahalang batas at hurisdiksiyon

Ang Kasunduang ito ay pamamahalaan at bigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng [Jurisdiction]. Anumang hindi pagkakaunawaan na magmumula sa Kasunduang ito ay dapat resolbahin ng eksklusibo ng mga hukuman na matatagpuan sa [Jurisdiction].

Sa pamamagitan ng paggamit sa aming Mga Serbisyo, kinikilala mo na nabasa mo, naunawaan, at sumang-ayon na sumailalim sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.